Tillbaka

Löjrom Svensk Kalix

80g, 200g, 500g, 1000g

Vår svenska Kalix löjrom tas från siklöja med det latinska namnet Coregonus Albula. Skyddad Ursprungs Beteckning SUB, fångstområde Bottenviken mellan Åby älv och Torne Älv.