Caviarhouse of Loftahammar

Under 2014-2015 har vi byggt upp en helt ny unik anläggning med fokus på romprodukter i alla dess former. Vi har valt att placera vår verksamhet i Loftahammar, i närhet till havet, där vi också har en lång historia från många generationer tillbaka i tiden.

Idag drivs företaget av 'Storfiskarn i Källviks' barnbarn Alexander, Fredrik och Isabell. Alexander har växt upp i fiskarkläder och historierna är många om alla fisketurer med sin farfar Börje.

Vi vågar påstår att vi idag har byggt världens modernaste anläggning för romförädling i Loftahammar. Vi köper in alla våra produkter direkt från fiskare, inga mellanhänder. Under hösten och vintern gör vi våra inköpsresor för att säkerställa att vi får råvaror samt att kvaliteten uppfyller våra höga krav.
Vår leverantörer kommer från flera olika länder bl.a. Sverige, Finland, Danmark, Island, Kanada, USA, Frankrike, Spanien m.m.

I vår anläggning i Loftahammar har vi ett helt nytt kyl- och fryslager, vilket gör att vi kan lagerhålla såväl råvara som färdig produkt. Våra transporter ut till kund sköter Bring Frigo på bästa sätt.